Warning! The template for this page [ProgettoEuropeo.html] doesn't exists.

Proiectul INSTALL - Innovative Solutions to Acquire Learning to Learn

Performanta academica si rata de promovabilitate a unui larg segment din randurile studentilor europeni din sistemul tertiar de educatie sunt influentate de o serie de circumstante de ordin personal, social, cultural sau economic: fenomenul studentilor dezavantajati si non-traditionali ia amploare, favorizand riscul scaderii performantelor educationale si al abandonului scolar. In cadrul universitatilor care participa la proiectul INSTALL - universitati reprezentative pentru sistemul de invatamant superior din Europa - pana la 35% dintre studentii inscrisi au rezultate academice slabe. In Europa, intre 20% si 45% dintre studenti sunt cursanti non-traditionali.


Obiectivul strategic al EU2020, care vizeaza o crestere cat mai coeziva prin intermediul unei economii bazate pe cunoastere, necesita modele imbunatatite care sa sustina dobandirea competentei cheie de "a invata sa inveti" in cazul studentilor dezavantajati din invatamantul superior expusi riscului excluziunii sociale. Implementarea cu succes a Spatiului European al Invatamantului Superior depinde de dimensiunea sociala a invatamantului superior in materie de acces, participare si finalizare cu succes a studiilor, ghidare si consiliere. Comisia Europeana atrage atentia asupra "nevoii de a dezvolta si implementa abordari inovatoare de predare si invatare care sa sprijine insusirea competentelor-cheie in cazul persoanelor supuse riscului obtinerii de rezultate academice slabe si excluziunii sociale".

INSTALL raspunde acestor nevoi si provocari prin dezvoltarea unor solutii inovatoare in vederea abordarii constrangerilor la care sunt supusi studentii defavorizati in ceea ce priveste dobandirea si dezvoltarea competentei-cheie de "a invata sa inveti". Proiectul va dezvolta, valida si implementa cai inovatoare de mediere narativa care sa le permita studentilor dezavantajati sa profite pe deplin de beneficiile educatiei tertiare in cadrul unei abordari de tip invatare pe tot parcursul vietii. Calea de mediere narativa se bazeaza pe conceptul psihologic de mentalizare (definit ca abilitatea de a intelege propria stare mentala si a celuilalt) cu scopul de a dezvolta si a consolida capacitatea de a invata sa inveti. Serviciul suport inovator INSTALL destinat studentilor va fi testat pe cel putin 200 de cursanti din cadrul celor cinci state europene partenere, pentru a fi ulterior implementat la scara europeana.

 
 
clsTemplateSourceFile: unable to find template [clsBLOBElementText-BoxDimensioneFissa.html] in dirs: /var/www/html/flex/cm/TemplatesUSR/CM/, /var/www/html/flex/TemplatesUSR/CM/